Welkom op de website van de Raad van Kerken in Hengelo

De Raad van Kerken staat voor:

Verbindende factor en communicatieorgaan te zijn van de christenkerken in Hengelo.
– Communiceren over wat de kerken verbindt en onderscheidt (oecumene).
– Gezamenlijk als christenkerken stem te kunnen geven aan actueel maatschappelijk relevante thema’s.

Programma 2019 van de kerken in Hengelo (januari t/m juni)

Er wordt u een brochure aangeboden door de Raad van Kerken Hengelo en wil u overzichtelijk presenteren wat de eerste helft van 2019 op het programma staat aan vorming en bezinning van een aantal kerken in Hengelo.
lees meer…
het programma in pdf formaat…

Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen (20–27 januari 2019)

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
lees meer…