Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen

(20–27 januari 2019)

Recht voor ogen’ is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. 

In Hengelo zullen ook weer diverse oecumenische vieringen plaatsvinden in deze week, zoals
Zondag 20 januari 10.30 uur: de RK Thabor geloofsgemeenschap en de Protestantse (Bron)gemeente houden hun viering in hun gezamenlijke Thaborkerk. Dominee H. Koetsveld en pastor H. van den Bemt (pw.) gaan voor. 
En zoals iedere zondag is ook de viering op zo 20 januari in Het Borsthuis om 10.30 uur o.l.v. pastor S. Pikkemaat oecumenisch.

Het samen bidden van christenen gebeurde voor het eerst in 1846, toen in Londen op een internationale conferentie de “World Evangelical Fellowship” werd opgericht, sinds 1867 in Nederland werkzaam als “Evangelische Alliantie” (verzameling van allerlei Protestantse en Evangelische groeperingen).                                                                                                                                                               
De Gebedsweek werd in 1908 gestart door de Anglicaanse pater Paul Wattson. Dit initiatief kreeg de zegen van paus Benedictus XV, die in 1916 heel de RK Kerk uitnodigde te bidden van 18 januari (“Petrus’ Stoel”) tot 25 januari (bekering van Paulus). Later volgde een enorme stimulans door de Wereldraad van Kerken (opgericht 1948) en het 2e Vaticaans Concilie (decreet 1964).           

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie bemerkten een groeiende belangstelling om samen te bidden. Daarom werden in 2007 de twee gebedsweken beter op elkaar afgestemd.  Sinds 2009 is er ook één gemeenschappelijk thema.

Ook in de oecumene van Hengelo spelen de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie een belangrijke rol. De Raad van Kerken Hengelo (RvK) zoekt op basis van het Evangelie naar een gezamenlijke presentie in de samenleving. De Evangelische Werkgroep Kerken Hengelo (EWKH) streeft naar samenwerking tussen kerken en christelijke organisaties in gebed, evangelisatie en vorming van gemeenteleden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *