Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder

In deze parochie werken vijf geloofsgemeenschappen samen:
Moeder Teresa, O.L. Vrouw, Raphaƫl Exodus, Sint Lambertus en Thabor.

Afgevaardigde:
J.N. Hinke (Jan)
Tel. 074-242.96.86

Website: www.degoedeherderhengelo.nl