Programma 2019 – januari t/m juni –

VAN DE KERKEN IN HENGELO

Deze brochure wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Hengelo en wil u overzichtelijk presenteren wat van januari t/m juni 2019 op het programma staat aan vorming en bezinning in de betreffende kerken :

APG           Apostolisch Genootschap Hengelo BAP     Baptisten Gemeente Hengelo

OKK           Oud-Katholieke Kerk H. Lebuïnusstatie Twente PKN      Protestantse Gemeente Hengelo

REM           Remonstrantse Gemeente Hengelo

RKK           Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder SYR Syrisch-Orthodoxe Kerk

In deze brochure zijn opgenomen

  • cursussen en lezingen van de lidkerken die bezinning en vorming beogen en die openstaan voor iedereen,

voorzover bekend en aangeleverd tot 10 december 2018

  • gemeenschappelijke activiteiten van de Raad van Kerken Hengelo

Het programma (en eventueel nadere details) is ook te vinden op de site: www.raadvankerkenhengelo.nl

Niet opgenomen zijn activiteiten die als training of toerusting bedoeld zijn voor kaderleden of eigen leden van een lidkerk.

André Zandbelt redacteur

mail: a.zandbelt@planet.nl

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP HENGELO

site:www.apgen.nl/contact/locaties/hengelo

Het Apostolische Genootschap organiseert themaontmoetingen voor wie bewust met zingeving bezig wil zijn. Met gesprekken en oefeningen inspireren deelnemers elkaar om een eigen antwoord te vinden op levensvragen. De volgende thema’s staan centraal:

Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Zelfbewust samenleven Investeren in je relatie Verdergaan na scheiding Leven met verlies

De ontmoetingen zijn gebaseerd op de religieus-humanistische visie van het genootschap.

Leiding       : gespreksleider(s) van het Apostolisch Genootschap Plaats   : Gebouw Apostolisch Genootschap, Dennenbosweg 94 Toegang        : vrije toegang, kostenloos

Informatie  : www.vindhetantwoordinjezelf.nl

Aanmelden : www.vindhetantwoordinjezelf.nl

BAPTISTENGEMEENTE HENGELO

site:www.baptistenhengelo.nl

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven? Naast Nederlandse nu ook Engelse Apha cursus.

Op 16 januari starten we met de Alphacursus in de Baptistengemeente. Een inspirerend geloofsavontuur voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, of opnieuw willen nadenken over de kernelementen van het christelijk geloof. Interessante gespreksthema’s in een ongedwongen sfeer, met een warme maaltijd maken Alpha telkens weer tot een geweldige ervaring. Deze keer wordt er naast de Nederlandse Alpha tegelijkertijd een Engelstalige Alpha aangeboden.

Leiding:    het Alpha-team

Data:        de 1e avond is op woensdag 16 januari. Wekelijks.

Er zijn 12 avonden

Tijdstip   : 18.30 – 21.30 uur

Plaats     : OntmoetingsCentrum ‘t Venster, Oldenzaalsestraat 260, Hengelo

Informatie en aanmelden: iemand van het Alpha-team, te weten: Edith van der Deen: 06 22361154 evddeen@gmail.com

Christianity Explored (vervolg Alpha) :

‘Wat is het beste nieuws dat je ooit gehoord hebt?’

Op 16 januari start de Baptistengemeente een vervolg op de Alphacursus. Christianity Explored is een follow up voor mensen die dieper willen ingaan op het christelijk geloof rondom vragen als: Wie is Jezus?

Waarom kwam Hij? En wat betekent het om Hem te volgen. Samen gaan we op geloofsavontuur en duiken het Marcusevangelie in op zoek naar

antwoorden. Interessante gespreksthema’s in een ongedwongen sfeer, met een warme maaltijd maken deze ‘after-Alpha’ hopelijk tot een wederom mooie serie ontmoetingen.

Leiding:    het Alpha-team o.l.v. ds. B. Kooistra

Data:        de 1e avond is op woensdag 16 januari. Wekelijks.

Er zijn 8 avonden

Tijdstip:    18.30 – 21.30 uur

Plaats:      OntmoetingsCentrum ‘t Venster, Oldenzaalsestraat 260, Hengelo

Informatie en aanmelden: iemand van het Alpha-team, te weten: Edith van der Deen: 06 22361154 evddeen@gmail.com

Bijbelstudie voor vrouwen : “Kinderen van het licht”

Een vrouwen-bijbelstudie van Beth More. Het is een prachtige studie over de brieven van de Tessalonicenzen. Deze bijbelboeken zijn een enorme bemoediging wanneer we in moeilijkheden zitten. Je omstandigheden zijn niet toevallig, Gods timing is perfect. De studie laat je zien dat je precies bent waar God je wil hebben. Thuis doe je een persoonlijke bijbelstudie. Daarnaast kom je om de 14 dagen met een gespreksgroep bijeen om de praktische les door te spreken.

Leiding:    Edith van der Deen

Data:        De 1e avond is op donderdag 24 januari, 2-wekelijks: 24 jan, 7 en 28 febr, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei.

Tijdstip:    19.30 – 21.30 uur

Plaats:      OntmoetingsCentrum ’t Venster, Oldenzaalsestraat 260, Hengelo

Informatie en aanmelden: Edith van der Deen: 0622361154

evddeen@gmail.com

OUD-KATHOLIEKE KERK STATIE TWENTE

site: www.twente.okkn.nl

Eucharistie en Avondmaal : tafel- en themabijeenkomst

Op 20 februari en 27 maart 2019 willen we met elkaar in gesprek gaan over de beleving en achtergronden van Avondmaal en Eucharistie.

Waarom doen we de dingen die we doen? Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Onder meer door te kijken naar de gebruikte riten en symbolen komen we veel te weten over de achtergronden van hetgeen we vieren. Om zo wederzijds begrip en eigen kennis te verdiepen.

De avonden beginnen met een eenvoudige maaltijd (soep en brood) waarna inleiding en gesprek. We sluiten af met een kort avondgebed.

Begeleiding       : Oud-Katholieke Statie én Evang. Lutherse Gemeente

Data                  : woensdag 20 februari en 27 maart

Tijdstip             : 18.00 – 20.30 u

Plaats               : Lebuinuskapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo.

Aanmelden       : tot uiterlijk 2 dagen voor de betreffende woensdag bij  André Zandbelt :                                 a.zandbelt@planet.nl

Entree               : bijdrage voor de maaltijd met soep en brood

Deze lieve aarde : zorg om de heelheid van de Schepping

Ontwikkelingen rond het klimaat krijgen inmiddels de lang ontbeerde aandacht van óók de politieke leiders in de wereld, nadat wetenschappers en milieuactivisten al sinds de Club van Rome in 1971 met feiten, reportages en statistieken hun onrust kenbaar maakten aan de wereld.

Het maakte in de jaren tachtig en negentig ook veel los in kerk en theologie, maar die aandacht bleek niet overal van permanente aard. Inmiddels is het besef van urgentie weer sterker geworden.

Twee avonden met bespreking van hoofdstukjes uit de bijbeltheologie van de schepping. Plaats : de groene kerk van de Lebuïnuskapel in Hengelo.

1.      leren van … Dorothee Sölle

Bijbels gekneed en gevormd heeft de theologe Dorothée Sölle veel bijgedragen om kerken en christenen te betrekken op de zorg voor deze lieve aarde in een voortdurend werken aan gerechtigheid en heelheid van de schepping. Zij heeft de theologie weer geAard en vanuit haar bijbelse oorsprong vernieuwd.

Het gaf haar herkenning en een breed verstaan bij een groot publiek. Haar stem en inbreng om kerk en christenheid groen te leren denken verdient nog altijd gehoord te worden en is bijster actueel in de hedendaagse onrust om het klimaat. We bespreken een hoofdstukje. Deelnemers krijgen na hun aanmelding de tekst die we gaan bespreken tevoren per mail thuis toegezonden.

Begeleiding       : André Zandbelt

Datum               : woensdagavond 15 mei 2019

Tijdstip             : 19.30 – 21.30 u

Plaats               : Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Aanmelden       : met naam en mailadres, vóór 10 mei :

bij André Zandbelt :   a.zandbelt@planet.nl

Entrée               : vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

2.       leren van… ‘Creation : Not for sale’

Voor de herdenking van 500 jaar Reformatie stelde de Lutherse Wereldfederatie een boekje samen in de lijn van het denken van de

95 stellingen: Not for sale! In dit boekje werd dit thema uitgewerkt in drie onderdelen:    – Salvation – Not for sale!

  • Human Beings – Not for sale!
  • Creation – Not for sale!

Gods schepping is niet te koop. En dat is een groot goed en tevens een verantwoordelijkheid. Het is goed om daar aan de hand van de Schrift en de traditie op door te denken. Voorafgaande aan de bespreking op 5 juni zullen de deelnemers een tekst ontvangen die we op de bijeenkomst zullen bespreken.

Leiding              : ds. Louisa Vos

Datum               : woensdagavond 5 juni 2019

Tijdstip             : 19.30 – 21.30 u

Plaats               : Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, Hengelo

Aanmelden       : met naam en mailadres, vóór 1 juni :

bij André Zandbelt : a.zandbelt@planet.nl

Entree               : vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

PROTESTANTSE GEMEENTE HENGELO

site: www.waterstaatskerk-hengelo.nl

Getijdengebeden

Sinds het afgelopen najaar wordt er welke werkdag om 8.30 uur een morgengebed en om 12.30 uur een meditatief middaggebed gehouden van ongeveer een kwartier. De opzet is eenvoudig: naast een korte openingstekst en een lofprijzing worden een psalmlezing en evangelielezing met momenten van stilte afgewisseld, om vervolgens met het morgen- en middaggebed te worden afgesloten. Het zijn intieme momenten, doorgaans in een kleine kring, waarin het persoonlijke gebed, maar ook de voorbeden voor de samenleving een plek kunnen krijgen. Er is ook altijd gelegenheid bij de gebeden een kaarsje aan te steken.

Als afsluiting van de dag kan er ook een avondgebed zijn, maar de tijd varieert met de groep of voorganger die dit op dat moment kan en wil verzorgen.

Info : hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, tel. 074-2783203.

Het woensdagmiddag-lunchconcert

Op de tijd van het middaggebed, 12.30 uur geeft kerkmusicus Evan Bogerd op de woensdag een lunchconcert. Hij maakt gebruik van de vleugel en het orgel. Het komend halfjaar nodigt hij ook musici uit de regio uit, om dit bijzondere muzikale halfuur te vullen. Doorgaans wordt het programma aan de hand van een thema opgesteld. Dat thema en de bijzonderheden over de te spelen muziekstukken worden als opening kort toegelicht.

Info: ebogerd@pkn-hengelo.nl, tel. 06-30602248

Inloopspreekuur

Naast alle gebruikelijke pastorale aandacht is dit seizoen een begin gemaakt met ‘Inloopspreekuur Waterstaatskerk’ waar iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor zonder afspraak kan binnenlopen. Om het hart eens te luchten. Om woorden te zoeken waar nauwelijks woorden voor waren. Om op te biechten wat dwars blijft zitten. Om te vertellen wat verteld moet worden. En dat in de bescherming van het persoonlijke contact waarin het ambtsgeheim geldt: jouw verhaal is hier veilig.

Elke maandag- en woensdagmorgen: 9.00-10.15 uur (zonder afspraak)

Elke dinsdag- en donderdagmorgen: 9.00-10.15 uur (of ander moment – na afspraak).

Plaats : Waterstaatskerk PKN, Deldenerstraat 20 , Hengelo.

Info:      hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, tel. 074-2783203.

Leerhuis – Bijbel en Gesprek

De opzet is eenvoudig: gewoon met elkaar de tekst lezen die de zondag daaropvolgend aan de orde is. En dan de tijd nemen om met elkaar te delen wat we vanuit die tekst ‘horen’ aan vragen, inspiratie, richtingwijzers en wat niet al. Het leerhuis is een open kring: wie komen wil, die komt. Welkom! Voor info over de data: kijk op

www.waterstaatskerk-hengelo.nl

of:              hkoetsveld@pkn-hengelo.nl          tel. 2783203

Literatuurkring

Een goed boek lezen en dan met elkaar om tafel om het te bespreken. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. We spraken af ‘De avond is ongemak’ van Maria Lukas Rijneveld te gaan lezen. We komen voor de bespreking van dit boek weer samen op maandagavond 21 januari om

20.00 uur in de Waterstaatskerk. Wie mee wil lezen en mee wil praten: het is een open kring en je bent er van harte welkom!

Info: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl, tel. 074-2783203.

Gesprekskring ‘Inspirerende teksten’

Twee seizoen heeft de kring ‘Mystiek’ intens gesproken over teksten uit de mystieke traditie. De groep besloot om het bij deze twee seizoenen te laten, maar tegelijkertijd bestond bij een aantal deelnemers de behoefte om hier mee door te gaan. Het blijkt immers weldadige gesprekken op te leveren. Maar nu niet langer gekoppeld aan het thema van de mystiek, maar elke tekst die (mogelijk) inspirerend is kan ‘op tafel’ komen. De deelnemers kunnen zelf ook teksten aandragen. Voor info over de data:

Info :    www.waterstaatskerk-hengelo.nl

of:         hkoetsveld@pkn-hengelo.nl          tel. 2783203

Gesprekskring 35+

Al sinds ‘jaar en dag’ komt onze kring op gezette tijden bij elkaar. De ‘jong-volwassenen‘ zijn al lang en breed dertigers en ouder. Maar het

gesprek en de ontmoeting blijft. De inhoud van de avonden bepalen we met elkaar. Ds. Herman Koetsveld zal een inbreng hebben in onze gesprekken. Nieuwe meepraters: van harte welkom

Info : Ingrid Schurer-Kassies                            ingrid.schurer@home.nl tel: 074-277.85.87

Taizé /stilte-vieringen

Er worden korte lezingen gelezen waarna het stil is om deze te overdenken. Er worden liederen uit Taizé gezongen.

Plaats       : de Thaborkerk, Gerrit Peusscherstraat Data : elke laatste woensdag van de maand Tijdstip : 19.15 – 19.45 u. Inloop vanaf 19.00 u

Stromend Water vieringen

Vieringen die worden voorbereid door een werkgroep van vrijwilligers

Plaats        : de Thaborkerk

Data          : elke derde zondag van de maand

Tijdstip      : 11.00 u

Medewerking : cantoresgroep e/o het EdithSteinkoor

RAAD VAN KERKEN HENGELO

site : www.raadvankerkenhengelo.nl

Voor de eigen activiteiten van de Raad van Kerken is bovenstaande site te raadplegen. Er is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje.

REMONSTRANTSE GEMEENTE HENGELO

site: www.remonstranten.org/twente www.twente.remonstranten.nl

Eten en praten met…..over geloofsbeleving

Tijdens deze bijeenkomsten staat onze eigen geloofsbeleving centraal. Na een inleiding praten we daarover in kleine groepjes met elkaar.

Tijdens de pauzes is er een eenvoudige maaltijd.

Bijeenkomst 1 : Godsbeelden

Na een inleiding over Godsbeelden, aan de hand van iconen, praten we in kleine groepjes met elkaar over onze eigen Godsbeelden. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is ons eigen Godsbeeld, is dat beeld in de loop van je leven veranderd? Haal je kracht en troost uit je Godsbeeld en hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon – of een ander symbool – daarin een rol spelen?

Begeleiding: Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Datum:         woensdag 30 januari 2019

Tijd:              17.00 – 19.00 u

Plaats:          Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo Entree:        5 euro als bijdrage voor de maaltijd Aanmelden:  tot uiterlijk 29 januari bij info@iriskraak.nl

(in verband met inkopen voor de maaltijd)

|

Bijeenkomst 2  : Het hiernamaals

Aan de hand van afbeeldingen uit de kunst wordt er een inleiding gehouden over het hiernamaals. Ook het boek ‘Atlas van het hiernamaals’ wordt gebruikt. In kleine groepjes praten we hier verder over. Geloven we in een hiernamaals en waarom wel of niet ? Hoe zou het er uit kunnen zien, wat zegt ons beeld van het hiernamaals over ons hiernúmaals ? Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen.

Begeleiding : Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Data:             woensdag 13 februari 2019

Tijd:               17.00 – 19.00 u

Plaats:           Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo Entree:        5 euro als bijdrage voor de maaltijd Aanmelden: tot uiterlijk 9 februari bij info@iriskraak.nl

( in verband met inkopen voor de maaltijd)

Bijeenkomst 3 : Rituelen

Er wordt ingegaan op de vraag wat een ritueel is en waarom rituelen van belang zijn. Ook hierover wordt in kleine groepjes doorgepraat. Heb je zelf dagelijkse rituelen of bij bijzondere gelegenheden? Waren er in je gezin van herkomst rituelen op bepaalde momenten en hoe ervoer je dat? Wat voegt een ritueel toe voor jou of heb je er juist niet zoveel mee?

Tijdens de bijeenkomst stellen we zelf een ritueel samen om deze bijeenkomsten af te sluiten.

Begeleiding : Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Datum:          woensdag 27 februari 2019

Tijd:               17.00 – 19.00 u

Plaats:           Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo Entrée :               5 euro als bijdrage voor de maaltijd Aanmelden:    tot uiterlijk 26 februari bij info@iriskraak.nl

( in verband met boodschappen voor de maaltijd)

ROOMS KATHOLIEKE GOEDE HERDERPAROCHIE

site : www.degoedeherderhengelo.nl

Er is geen kopij ontvangen van de Goede Herder parochie, behalve onderstaande kopij die direct vanuit de locatie H. Lambertus is aangeleverd. Voor het overige is bovenstaande site of het parochieblad Samenloop te raadplegen.

Locatie St. Lambertuskerk

site : www.sintlambertushengelo.nl

Meditatielezingen

Tot en met juni 2019 worden op de 1e donderdag van de maand meditatielezingen gehouden over bijbelse en kerkelijke

onderwerpen, aan de hand van iconen, altaarreliëfs, schilderijen etc. door mw J. Vogelezang-de Ridder.

Leiding      : vanuit geloofsgemeenschap H. Lambertus

Spreker     : mw. J. Vogelezang-de Ridder

Data          : steeds de 1e donderdag van de maand. Thema op 3 januari: de legende van de vierde koning

Plaats       : parochiecentrum Lambertus, ingang Weemenstraat

Tijdstip     : 20.00 u Toegang   : vrije toegang Informatie :                 074-2439997

Lambertus Academie bijeenkomsten

Komend voorjaar zullen er weer twee bijeenkomsten zijn van de Lambertus Academie. Ten tijde van de kopijdatum van deze brochure zijn echter data noch sprekers al bekend.

Leiding    : Lambertusacademie

Spreker   : nog niet bekend

Datum     : een dinsdagavond in februari en in april

Plaats      : parochiecentrum Lambertus ingang Wemenstraat Tijdstip                   : 20.00 – 22.00 u                /                              zaal open 19.30 u Toegang : vrije gift

Informatie: Mitchell Boers

SYRISCH-ORTHODOXE KERK

sites : www.morephrem.com/st-augin-kerk www.morephrem.com/apostel-johannes-kerk www.mariakerkhengelo.nl

De drie Syrisch-Orthodoxe parochies van Hengelo, te weten de Mariakerk, de Apostel Johanneskerk en de Mor Auginkerk bieden naast de reguliere kerkelijke agenda nog ad hoc activiteiten. Hiervoor zijn de genoemde sites te raadplegen. Er is geen kopij ontvangen voor dit programmaboekje.