Zoek een geestelijke

Protestantse Gemeente Hengelo

Ds. H. Koetsveld (Herman)
Predikant
Doop, huwelijk, uitvaart, bediening kerkelijke sacramenten,pastorale hulp,
Vorming en toerusting – gesprekskringen, thema-avonden
tel. 074 – 278 32 03
e-mail: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl

Ds. H. Wachtmeester (Hans)
Predikant
tel. 074 – 256 73 01
e-mail: hwachtmeester@pkn-hengelo.nl 

Doop, huwelijk, uitvaart, bediening kerkelijke sacramenten, pastorale hulp.
Vorming en toerusting – gesprekskringen, jeugdwerk.

G. Braam-Posthumus (Gaatske)
Kerkelijk werkster
tel. 0545 – 27 27 71
Mobiel: 06 – 122 22 059
e-mail: gbraam@pkn-hengelo.nl

R.K. Parochie De Goede Herder

Mr. M.J.A. Oortman, pastoor
email: mjaoortman@kpnmail.nl
tel. 06 – 204 53 713

Remonstrantse Gemeente Twente

mw. ds. Kirsten Slettenaar
Predikant
Doop, huwelijk, uitvaart, bediening kerkelijke sacramenten, pastorale hulp.
tel. 074 – 357 42 76